Ninja rekrytering logga

hitta nya medarbetare enkelt, snabbt & effektivt

Att hitta den rätta medarbetaren kan vara svårt, det vet vi. Idag är det stor konkurrens om den arbetkraft som finns. Vi tror på att man genom att förenkla processen både för arbetgivaren i sitt sökande samt för den arbetssökande att ansöka kan man förenkla hela processen.

Vi förenklar er rekryteringsprocess

För att göra det lättare för er att hitta nya medarbetare så arbetar Ninja Rekrytering utifrån ett personligt perspektiv där arbetssökarna men även ert företag står i fokus.
Med personligt menar vi att vi hjälper er att se vilka personliga egenskaper som kanske saknas inom företaget. Men även att vi i marknadsföringen ger en bra och intressant bild av er som företag för att attrahera ny personal. Det är större chans att nå de som inte aktivt söker jobb om de får lära känna företaget och dessa personal. 

Anledningar till att man missar kompetent personal

Det finns enligt oss många anledningar till varför man inte hittar kompetent personal. Till en början så kan det bero på att målgruppen är vag och därför bli annonser samt annan marknadsföring missriktad. En annan anledning är att många för jobbet passande människor redan arbetar någonstans. Dessa är ofta nöjda med sitt liv och därför kan ansökningsprocessen kännas krånglig och tidskrävande. Vi vet även att många människor har svårt att i text framhäva sig själv och sina kunskaper vilket gör att det personliga brevet inte gör dem rättvisa och därför kan de bli bortgallrade av fel anledning.

När man är medveten om detta blir det lättare att rekrytera rätt medarbetare.

Det här hjälper vi till med

Ninja rekrytering symbol

Att hitta rätt målgrupp utifrån krav och personliga egenskaper

Ninja rekrytering symbol

Marknadsföring som når rätt målgrupp

Ninja rekrytering symbol

Fler ansökningar genom att göra ansökningsprocessen enklare

Ninja rekrytering symbol

Vi tar personliga möten med arbetssökanden

Ninja rekrytering symbol

Vi gör ett urval av personer som bjuds in till intervju med er.

Vår rekryteringsprocess

Vår rekryteringsmodell utgår från att vi först och främst tar reda på vem det är som vi söker, att vi använder rätt kanaler samt gör det enklare för människor att ansöka om jobben. 

Genom att i första stadiet skapa en behovsanalys utifrån de krav som yrkesrollen kräver samt de personliga egenskaper som ni önskar skapas en bra grund att stå på. Efter det så arbetas en marknadsföringsplan fram för att nå den tänka målgruppen. I steg tre förenklar vi ansökningsprocessen genom att skippa det personliga brevet och i stället använda ett formulär med några enkla och relevanta frågor utifrån behovsanalysen. Därefter tar Ninja rekrytering ett personligt möte med de personer som utifrån formuläret passar bäst in i den roll ni som företag söker. 

Vill vi komplettera sökarnas uppgifter med referenseer och intyg. Utifrån formulärer, det personliga mötet, intyg och referenser väljer vi ut ett antal sökare som inbjuds till en intervju meder som ska anställa. 

SÅ HÄR FUNKAR DET

Det är inte alltid lätt att veta exakt vilken slags medarbetare som man är i behov av. Många gånger vet man vilken yrkesroll som behövs men det är lätt att glömma bort personliga egenskaperna när man ska rekrytera en ny medarbetare. 

Kompetensen och meriter är självklart viktiga men personen måste även passa in i gänget och gärna komplettera arbetsgruppen på något sätt. 

Oavsett var ni står i frågan så hjälper vi er gärna med att hitta rätt målgrupp.

Utifrån den tänkta målgruppen är det nu dags att välja vilka kanaler som är bäst passande för att nå ut. 

Vi tror på att vara personliga och visa upp företaget för att skapa ett större intresse. Ett bra alternativ för att göra detta är genom att använda film och annonser i sociala medier kombinerat med traditionella kanaler som olika jobbsajter. 

Vi tror att ett sätt att nå fler människor och få fler ansökningar är genom att förenkla för dem som ansöker.
 
Vi skippar därför det personliga brevet.
I stället använder vi oss utav några få frågor som den sökande ska svara på. Frågorna är enkla, relevanta och de går snabbt att besvara oavsett om man sitter vid en dator eller i mobilen.
Genom att ta bort kravet på att bifoga ett personligt brev tror vi att man får fler ansökningar. Det gör det enklare för människor som inte aktivt söker jobb att börja fundera och kanske skicka in en ansökan.

I stället för att jobbsökarna ska skicka in ett personligt brev så använder vi oss av personliga möten. Ninja rekrytering träffar då ett viss antal kandidater som passar in utifrån formuläret. Dessa personer har då möjligheten att berätta om sig själv och Ninja rekrytering kan då ställa frågor som är viktiga utifrån ett mer personligt plan och se hur dessa personer kan tänkas fungera på en arbetsplats.

Vi lär känna de sökande utifrån ett personligt möte som vi anser ger en bättre bild av personerna än ett personligt brev.    

De personer som gör ett bra intryck på det personliga mötet får därefter ett formulär med kompletternade frågor. I detta stadie vill vi att de verifierar sina kompetenser och meriter genom intyg och referenser. 

Efter det gör Ninja Rekrytering ett urval av personer som sedan bjuds in till en intervju med företaget som söker medarbetare. 

Företaget träffar utvalda jobbsökare för att göra sig en egen uppfattning om dem och se vem som känns bäst lämpad för jobbet.

Om intresse finns kan Ninja Rekrytering finnas med vid dessa intervjuer.

LÅTER DET INTRESSANT?

Vill ni veta mer om hur Ninja rekrytering kan hjälpa er med att hitta nya medarbetare? 

Kontakta vår Ninja Nils så berättar han mer!

Ninja rekrytering symbol

NILS LINDBERG